فلومترهای دیسک لغزان

فلومتر دیسکی مدل Recordall سری Turbo

فلومتر دیسکی مدل Recordall سری Turbo

 

سایز : از DN 40 تا DN 500

اندازه گیری دبی : از 15 تا 75000  لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا +50 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 10 بار

دقت : دقت بسیار بالا

 

 


کاربرد در صنایع : صنایع عمومی

 

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر دیسکی مدل Recordall سری Compound

فلومتر دیسکی مدل Recordall سری Compound

 

سایز : مناسب برای سایز های 2، 3، 4 و 6 اینچ

اندازه گیری دبی : از 15 تا 75000  لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا +50 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 10 بار

دقت بسیار بالا

 

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، صنایع عمومی

 

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر دیسکی مدل Recordall سری RCDL, bronze housing

فلومتر دیسکی مدل Recordall سری RCDL, bronze housing

سایز : از DN15 تا DN50

اندازه گیری دبی : از 1 تا 643 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 1 تا +120 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0.1 تا 16 بار

دقت : ±0,5 %

امکانات : سازگار با بسیاری از مایعات، مناسب برای افت فشار پایین، وزن کم، کوپلینگ مغناطیسی، مناسب برای رنج وسیعی از سیالات


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، نفت و گاز و پتروشیمی، شیمیایی، دارویی و صنایع عمومی

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر دیسکی مدل Recordall سری RCDL nickel coated

فلومتر دیسکی مدل Recordall سری RCDL nickel coated

 

اندازه گیری دبی : از 1 تا 643 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا +120 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 16 بار

دقت : بسیار بالا

امکانات : سازگار با بسیاری از مایعات، مناسب برای افت فشار پایین، وزن کم، کوپلینگ مغناطیسی، مناسب برای رنج وسیعی از سیالات

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع غذایی، شیمیایی، دارویی و صنایع عمومی

 

جزئیات بیشتر

فلومتر دیسکی مدل Recordall سری RCDL AdBlue

فلومتر دیسکی مدل Recordall سری RCDL AdBlue

 

اندازه گیری دبی : از 1 تا 160 لیتر بر دقیقه

 دمای کاری از : 0 تا +50 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 16 بار

دقت بسیار بالا

امکانات : کوپلینگ مغناطیسی، سازگار با بسیاری از مایعات، مناسب برای افت فشار پایین، وزن کم، مناسب برای رنج وسیعی از سیالات

 


کاربرد در صنایع : شیمیایی، نفت، اتومبیل و صنایع عمومی

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر دیسکی مدل Recordall سری RCDL, stainless steel housing

فلومتر دیسکی مدل Recordall سری RCDL, stainless steel housing

 

اندازه گیری دبی : از 1 تا 160 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا +120 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 16 بار

دقت : بسیار بالا

امکانات : سازگار با بسیاری از مایعات، مناسب برای افت فشار پایین، وزن کم، کوپلینگ مغناطیسی، مناسب برای رنج وسیعی از سیالات

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع غذایی، شیمیایی، دارویی و صنایع عمومی

 

جزئیات بیشتر

فلومتر دیسکی مدل Recordall سری RCDL, plastic housing

فلومتر دیسکی مدل Recordall سری RCDL, plastic housing

 

اندازه گیری دبی : از 1 تا 166 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا +50 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 16 بار

دقت : بسیار بالا

امکانات : سازگار با بسیاری از مایعات، مناسب برای افت فشار پایین، وزن کم، کوپلینگ مغناطیسی، مناسب برای رنج وسیعی از سیالات


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع غذایی، نوشیدنی، شیمیایی، دارویی و صنایع عمومی

 

جزئیات بیشتر