فلومترهای ورتکس

فلومتر ورتکس سری RVL

فلومتر ورتکس سری RVL

سایز : DN15 تا DN50

اندازه گیری دبی : از 4.7 تا 1135.5 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا 95 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 10.3 بار

دقت : ±1

امکانات : مناسب برای مایعات خورنده، بدون قطعات متحرک

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع غذایی، شیمیایی، دارویی، اتومبیل و صنایع عمومی

 

 

جزئیات بیشتر

ورتکس سری RVL برای مایعات خورنده

فلومتر ورتکس سری RVL برای مایعات خورنده

سایز : DN15 تا DN75

اندازه گیری دبی : از 4.7 تا 1135.5 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا 95 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 10.3 بار

دقت :  ±1

امکانات : مناسب برای مایعات خورنده، بدون قطعات متحرک

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع غذایی، شیمیایی، دارویی، اتومبیل و صنایع عمومی

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر ورتکس خطی سری RVL برای مایعات خورنده

فلومتر ورتکس خطی سری RVL برای مایعات خورنده

سایز : DN15 تا DN25

اندازه گیری دبی : از 2.3 تا 94.6 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا 95 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 10.3 بار

دقت : ±1

امکانات : مناسب برای مایعات خورنده، بدون قطعات متحرک

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع غذایی، شیمیایی، دارویی، اتومبیل و صنایع عمومی

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر ورتکس سری RNG

فلومتر ورتکس سری RNG

 

اندازه گیری دبی : از 2729 تا 114415 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : -28 تا 150 درجه سانتیگراد

فشار کاری : -1.34 تا 18.2 بار

دقت : ±1

امکانات : مناسب برای افت فشارهای پایین، دقت بسیار بالا، استفاده از پروتکل ارتباطی HART

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، صنایع نفت و گازی، صنایع عمومی

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر ورتکس سری RWG / RWBG

فلومتر ورتکس سری RWG / RWBG

 

اندازه گیری دبی : از 1 تا 13420 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : -28 تا 182 درجه سانتیگراد

فشار کاری : -1.34 تا 18.2 بار

دقت : ±1

امکانات : مناسب برای افت فشارهای پایین، دقت بسیار بالا، استفاده از پروتکل ارتباطی HART

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، صنایع عمومی، صنایع روغنی، صنایع گازی

 

 

جزئیات بیشتر