هوا و فضا

بدلیل حساسیت بالای تولید در صنایع هوا فضا و اهمیت اندازه گیری دقیق سیالات در فاز مایع و گاز در این صنایع، فلومترهای بسیار دقیق با تکرار پذیری و قطعیت بالا مورد نیاز می باشد.

فلومترهای توربینی (Turbine meters) تولیدی Badger Meter Europa GmbH سری COX انتخاب مناسبی برای استفاده در این صنایع می باشند. همچنین روتامترها (Variable area flow meters) نیز در موتورها و تجهیزات هوا فضا مورد استفاده هستند.