سایر صنایع

با توجه به وجود سیالات مایع و گاز در تمامی واحدهای صنعتی و تولیدی، نیاز به اندازه گیری جریان سیالات در تمام صنایع وجود دارد. بهره گیری از فلومترها و سیستم های اندازه گیری جریان و ارتباط آنها با سیستم های آنلاین انتقال اطلاعات و اتوماسیون کمک شایانی به مدیرت بهینه سیالات مصرفی در واحدهای تولیدی و صنعتی می نماید.

از سیالات عمومی مثل آب مصرفی، پساب خروجی، سوخت مصرفی، اسید، روغن ها و روانکارها گرفته تا سیالات اختصاصی همچون مواد شیمیایی، مواد غذایی مایع و داروها را می توان با فلومترهای دقیق با تکرارپذیری بالا، از جمله فلومترهای مغناطیسی (Magnetic flow meters)، فلومترهای اولتراسونیک (Ultrasonic flow meters)،  فلومترهای توربینی (Turbine meters)، فلومترهای کوریولیس (Coriolis mass meters)، فلومترهای دنده بیضی (Oval gear meters) و ... اندازه گیری و مدیریت نمود.